LV1111 

Useful links for student following LV1111


LV1111 VT17 DK3

LB: Litteraturbanken  

Måndag 24 april kl. 13-15: FÖRLÄSNING - Lilla hörsalen - Det moderna genombrottet (MAB)
Henrik_Ibsen_Et_dukkehjem (GUL) 
Victoria Benedictsson, Ur mörkret (TSS)
August_Strindberg_ur Giftas_(LB)  
Nordisk kvinnolitteraturhistoria, vol. 2: s. 330-353 (LB)  
DSL: "Det moderna genombrottet", "Åttitalsgenerationen", "Strindberg och genombrottstiden"
Jonsson: s. 138-140.

Tisdag 25 april kl. 9-11(A), 11-13(B): SEMINARIUM - D304 - 90-talismen + delkursutvärdering (EB)
Selma Lagerlöf_Grafskriften (LB)   Selma Lagerlöf_Gudsfreden (LB)  
Verner_von_Heidenstam_Renässans (LB)  
Verner von Heidenstam: Ett folk (TSS 1442)
Gustaf Fröding: "Ströftåg i hembygden" (TSS 1455), "En ghasel" (TSS 1452), "Gråbärgssång" (TSS 1460)
Erik Axel Karlfeldt: "Nattyxne" (TSS 1471), "Sub luna" (TSS 1472))
Erik Axel_Karlfeldt_Vildmark (LB) 
DSL: "Nittitalisterna - fullkomning och förnyelse"
Jimmy Vulovic, ur Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press. Lund, 2013, s. 220-234 (GUL)LV1111 VT17 DK4

Useful files for DK4 (no password needed)
Student pages:   GUL (Göteborgs Universitets lärplatform)   Anvisningar för uppsattsskrivande - GUL - Antiken (download 20140526)   American Journal of archaeology (AJA) Author Guide   The Oxford Classical Dictionary   AJA Abbreviations - Download 2014-05-26   Geneviève's bibliografi   Dictionnaires Larousse   Diotima  The Stoa Consortium

Latin & Greek: Itinera Electronica   Hodoi Elektronikai  Université Catholique de Louvain   Perseus  Tufts University - Perseus Digital Library

Libraries Norway: The National Library of Norway   Bibsys (Norway)   Deichmanske bibliotek  

Libraries Sweden: Libris  National Library of Sweden   Supersök  Göteborgs Universitetsbibliotek   Tidskrifter  GU - logga in via proxy   Mölndals bibliotek

Book dealers: Bokbörsen   Antikvariat.net   Amazon.uk   Amazon.fr Cambridge University Press